با سلام من بسیار به مادر زنم وابسته ام و عاشق محبت مادری که به من می کنند هستم و بسیار ایشان را دوست دارم اگر محبت شان از من گرفته شود من روانی می شوم و خجالت می کشم که بگویم به من محبت کنند و وقتی که ناراحتی من را می بینند به من محبت می کنند و بسیار هم مهربان هستند من چه کنم که همیشه مهربانی مادر زنم را همراه داشته باشم چون اگر نداشته باشم روانی هستم