با سلام
یکی از پسران فامیل چند سالی است که نسبت به من ابراز علاقه کرده اما من پارسال برای اشنایی با یک نفر صیغه محرمیت خوانده تا اشنا شویم اما برای هم مناسب نبودیم وتمام شد حالا دوباره این پسر ابراز علاقه کرده و اما خانواده این اقا پسر به دلیل اشنایی من با ان یک نفر مخالف ازدواجمان هستن اما اقا پسر اصرار دارن خانوادشون رو راضی میکنن به نظر شما این کار وازدواج با ایشون حتی زمانی که خانواده با اصرار راضی شوند درست است؟؟