باعرض سلام واحترام.کارشناس شرکت دولتی با 27 سال سابقه از نظر جسمی وروحی دچار مشکل شده و شغلم متناسب وضعیت روحی و جسمی من نیست با مطرح کردن مشکلاتم مسولین بجای کمک به درمان با کسر حقوق و انتقال به اداره دورتر از محل زندگی که روزانه 3 ساعت تو راهم مقابله میکنند.اگر همراهی کنم وضع درآمدم بهتر میشه اگر نکنم چون سالهای آخر خدمتم هست ضرر میکنم با این حال ترجیح میدم مقابلشون بایستم و حقم رو مطالبه کنم.از نظر مالی هم ضربه جدی به زندگیم وارد نمیشه فقط امکانات و مزایایی که اضافه تر میشد رو از دست میدم.خواستم نظر کارشنسیتونو بدونم .باتشکروسپاس