آقایی هستم28 ساله که میل جنسی بسیار بالایی دارم که مجبور به خودا رضایی میشوم ورنج میبرم اراین موضوع لطفا راهنمایی بفرمایید