زنم داخل خانه هستش با دخالت خانواده ایشون میخواد مهرش رو بگذاره اجرا و هیچ گونه تمکینی هم نمیکند لطفا راهنمایی بفرمایید