با خانمی 3 ماهه اشنا شدم که در اوایل اشناییمون صبور و مهربون و دلسوز بوده که حس خوبی نسبت به این موضوع داشتم.ولی در حال حاضر که 3 ماه از این موضوع میگذره کمی بد خلق و بی اعصاب و گاهی با داد و بیداد حرفاشو میزنه.که گاهی در حین مکالمه تلفنی که ازشون نظری میپیریم که بر خلاف میلشان هست برخوردی غیر معقول و با پرخاشگری جواب میگیرم لطفا راهنمایی منید