سلام
بادخترخالم ازدواج كردم كه يك سال ازم بزرگتره.دخترخوب وفهيميه.من بيست وهشت سالمه و اون بيست ونه ساله.نميدونم چرا نميتونم تفاوت سني كم رو هم هضم كنمدچار استرس و اضطراب شدم واسه همينم ميل جنسيم كم شده.همش در رؤياهام همسري با چهر پنج سال اختلاف سني رو در نظر داشتم.الان 4ماهه كه عقد كرديم.احساس ميكنم بهش علاقه ندارم اما دوس ندارم جدابشم.بسيار مستاصل هستم و نگران.اون از سردي من مطلع شده و ميخاد دادخواست طلاق توافقي بده.لطفا” راهنماييم كنين اصرار به ادامه زندگي داشته باشم بلكه اضطرابم از بين بره يا با طلاق توافقي موافقت كنم تا آينده اي مخرب تر نداشته باشيم.