سلام و خسته نباشيد
مينا هستم ٢٧ سالمه و ٤ ساله كه ازدواج كردم و ٣ ماه است كه باردارم
همسرم با خواهر جاري ام قبل از ازدواج با من رابطه داشته ، من از اين موضوع به شدت ناراحتم تا جايي كه دوست ندارم اصلا جاري و خانواده ش را ببينم ، در طول اين مدت مورد اذيت و ازار زيادي از طرف جاري ام بودم تا جايي كه عكس خواهر و خواهر زاده ش را مدام براي من ارسال ميكنه و در شبكه هاي اجتماعي به هر نحوي كه شده من و خانواده ام را تحقير ميكنه همينطور به دروغ حرفهايي از طرف من به خانواده همسرم زده و انها را از من دلخور كرده به طوري كه اونها سالي يكبار هم خونه من نميان ، هرچقدر به همسرم ميگم كه اين قضيه رو تمومش كن بگو دست از سر من بردارند كاري نميكنه و فقط ميگه صبر كن خودش درست ميشه و اصلا متوجه حس هاي زنانه من و خيلي چيزهاي ديگه نيست … 😭 از شما ميخوام كمكك كنين كه چطور باهاشون برخورد كنم كه راحت شم واقعا دارم عذاب ميكشم ، هرجا ميرم تو هر مهموني يا هر مراسمي خواهر جاريم بدون حتي دعوت اونجاست … توروخدا يه راهي پيش روم بذاريد