سلام.من خیلی سخت با جنس مخالف میتونم ارتباط برقرار کنم وقتی هم دوست میشم نمیتونم ارتباط رو حفظ کنم درحالی که خیلی مهربان وصادقم ولی ارتباطم دوام نمیاره برای همین دیگه نمیتونم به کسی اعتماد کنم فکر میکنم همه دروغ میگن دیگه ازدوست شدن میترسم لطفا مرا راهنمایی کنید