سلام 4ماهه باردارم و خيلي از همسرم بدم مياد چيكار كنم اين حس رو نداشته باشم.در ضمن چيكار كنم ميل جنسي من افزايش پيدا كنه.همسرم ميل جنسي بالايي داره و رابطه ميخواد در حالي كه من خيلي ميلم كم شده