من وهمسرم الان تقریبا 1 ساله نامزدیم ازمن15 سال بزرگتره خیلی دوسش دارم مطمئنم اونم زیاد من و دوس داره ولی اصلا نمیتونیم حرف بزنیم سرهرچیزه کوچیکی دعوامون میشه خیلی زود عصبی میشه اکثرشم درمورد خواهران و مادرشه نمیدونم چیکار کنم فقط درپه ی مقایسس یواش یواش دیگه دارم خسته میشم اونم میگه منم خسته شدم مادرشم خیلی توزندگیمون دخالت میکنه