با مشکلات مالی که الان گریبان همه خانواده هارو گرفته باید فکر ازدواج رو از کله مون به در کنیم درسته ؟