سلام.مشکل راضی کردن خانوممو دارم از لحاظ ابراز احساس کلامی.
هیچوقت از ابراز احساس و حتی معاشقه من راضی نیست.
اینکه از چ کلمات و جملات عاشقانه استفاده کنم؟
چ فایل آموزشی وجود دارد؟ که جملات عاشقانه و ابراز احساس نشان دهد؟