همسایه بالایی ما یه پسر کوچولو داره که انگار حرف پدر و مادرش رو نمی فهمه و هر وقت که من دیدم داره داد و هوار میکنه … مادرش میگفت از تو اینترنت ببین بچه ام مشکلی نداره و طبیعیه … که اگر باشه ببرش دکتر …خب کسی میدونه چیکار کنه ؟