درست یک می شود که من درگیر خود ارضایی ام…همه کار برای ترک آن انجام دادم..روزه گرفتم..نمازم ترک نشد..دعاونذر کردم… تمام حرفایی که توی سایت ها نوشته از حدیث و حرف ائمه رومیدونم…اما نشد..واثرنکرد…فکرش مثل یه خوره وجودمو فرامیگیره و تمام حرفا وقول هایی که به خودم دادم و تمام ترس ها از گناه و شرمندگیش فراموش میشه…نمیتونم این مسئله رو باکسی درمیون بذارم..و ازاین مسئله واهمه دارم..من الان بیست ویک سالمه.اما ناامیدم…شش ماه پیش طاقتم کم بود و از رنج این مسئله دست به خودکشی زدم..اما انگار بد عادت یا مرضی به جونم افتاده..من درسم خوبه و الان دانشجوهستم..از موارد گناه دوری میکنم اما باز این فکر به سرتغم میاد..و به مشاور هم نتوستم بگم مشکلمو..بخاطر شرمندگی…نمیخوام مشکلم و سوالم برای بقیه قابل رویت بشه…برای همین به شما اعتماد کردم..اگه میشه بهم کمک کنید و به شکل خصوصی به من پاسخ دهید..من حسابی کم آوردم … همین…