سلام
من وقتی که جلوی دیگران میخوام چیزی بخورم، سرم به صورت غیر ارادی به چپ و راست وبه صورت تیک حرکت میکنه که باعث شده من جلوی بقیه چیزی نخورم یا کمتر بخورم.اعتماد بنفسم خیلی پایین اومده کمکم کنید با تشکر.