سلام.با عرض پوزش.من در هین سکس متوجه شدم رگ کناره آلتم گرفته و سفت شده و رگ گشاد شده انگار فشار خورده و خوب نمیشه..چیکار باید بکنم یا اگر درمان خانگی نداره کجا باید برم؟
متشکرم