من سه ساله جدا شدم و با همسر سابقم مشکل جنسی داشتم ، به بدنش و رابطه باهاش تمایل نداشتم، الان با خانمی آشنا شدم که اولش خیلی با هم خوب بودیم از لحاظ جنسی و الانم هم دیگه رو خیلی دوست داریم، ولی یه مقدار که بهش علاقه ام بیشتر شد انگار میل حنسی ام کم شد، یعنی در نعوظ و تحریک مشکل دارم، درحالیکه خیلی خیلی گرم هستم. میشه کمکم کنید؟