مشكل من اينه كه توي زندگيم اصلا نميتونم يه چيزي رو درست ادامه بدم.مثلا در مورد كاري باشه.اول خيلي شور و شوق دارم ولي بعد از چند روز هيچ رغبتي ندارم.مثلا يادگيري زبان خيلي دوست دارم ولي همش غصه اشوميخورم كه كدوم راه درسته كدوم غلط.اصلا سردرگمم.چیکار کنم ؟