سلام
23سالمه و باید ترم اخر دانشگاه میبودم اما باتمام علاقم به عمران کم اوردم و دارم اخراج میشم
اصلا نمیتونم عاقل و منطقی باشم احساساتم تمام زندگیکو گرفته و هیچ جایی برای عملکرد منطقی نذاشته،ناامیدم و پر از ترس
انگار با همه فرق دارم یچی نشدم با اون همه غرورم ازدواجم بعد6ماه به طلاق رسید
درسم به بن بست روابط عاطفیم صفر، اعتماد بنفس خیلی پایین فوق العاده باخودم لج کردم و تیشه به ریشه ی زندگیم میزنم