با سلام
پسری هستم 26 ساله. قبلا دچار بیماری خود ارضایی بودم اما توانستم خودمو کنترل و ترک کنم. اما در حال حاضر مشکل زود انزالی و نعوظ در هنگام نزدیکی دارم. به طوری که زمانی که شریک جنسی بنده سکس دهانی انجام میدهد به طور طبیعی به نعوظ انجام میشود اما پس از گذشت یک دقیقه این حالت از بین میرود. در مورد زود انزالی هم بیشتر مشکل تماسی دارم اما تا حدودی مشکل روانی مثل عدم اعتماد به نفس و اضطراب دخیل است. لطفا راهنمایی کنید.