سلام
لطفا کمکم کنید
یک سال و هشت ماهه عقد کردم،از این مدت هشت ماهه که عروسی کردم و زیر یک سقف اومدیم.
من از سیگار بدم میاد،ازمرد سیگاری و دودی بدم میاد،و از قضا از همون شب عقد همسرم غیبش زد و بعد چند ساعت که اومد بوی سیگار میداد،تا بهش گفتم زد زیرش…از اون به بعدم هر چند وقت یکبار بوی سیگار میده…هردفعه هم بهش گفتم از اینکارت بدم میاد و گفتم که میفهمم سیگار میکشی…اوایل میزد زیر همه چی و انکارمیکرد،اما چند بار اعتراف کرد که میکشه و هر بار قول داد ترک کنه…
هر دفعه با محبت ازش خواستم این کار رو نکنه،بهش گفتم خیلی برام مهمی،خیلی دوستت دارم،زندگیم رو دوست دارم،سلامتیت رو میخوام،نمیخوام با سیگار حتی یه روز از عمرت که میتونم پیشت باشم کم شه اما اثر نداره…اون لحظه قول میده اما باز میبینم سیگار میکشه
خیلی از این موضوع ناراحتم و به شدت روش حساس…اصلا نمیتونم با این سیگار کشیدن کنار بیام و حتی حاضرم اگه ترک نکنه من همسرم رو ول کنم
اخرین بار فهمیدم قهر کردم و دعوا راه انداختم،اخر شب که فکر کرد من خوابم رفت بیرون سیگار بکشه در رو روش قفل کردم،بعد کلی گریه کردم،باز درو باز کردم اومد تو،ودوباره قول مردونه داد که نکشه اما باز هم سر حرفش نموند…امشب باز سیگار کشیده،خیلی ناراحتم…هرچی میگم دردت چیه؟مشکلت چیه؟بگو تا سنگ صبورت باشم،میگه کرمم میگیره فقط…میگم اگه از من یا رفتارم ناراحتی بگو درستش کنم،میگه نه تو خوبی فقط کرم میگیره سیگار بکشم…
بخدا کلافه شدم…بگید چکار کنم نکشه،بو سیگار که ازش میاد متنفر میشم ازش…دلم میخواد طلاقمو بگیرم و برم…من هر کار اون ازم میخواد میگم چشم اما اون حتی حاضر نیست به حرف من که برا سلامتی خودش هم هست گوش بده…
چکار کنم من!!!!!