دوستان سلام مشکلی که هست در این رابطه است که پسرم ر مدرسه چیزایی در گوشی دوستش میبینه که روی رفتار و کردار یک پسر 15 ساله اثرگذاره واقعا” چطور میشه کنترلش کرد ؟