سلام، من چند وقته پیش با یکی دخترای فامیلمون وارد ارتباط پیامکی شدیم تا اینکه بهم گفت عاشقمه و منم گفتم منم عاشقتم. به نحوی قرار ازدواج برای آینده گذاشتیم. و خب خانواده ها هم هیچی نمیدونن.
حالا مثل اینکه این ارتباط داره لو میره و من میترسم با توجه ارتباطات نزدیک فامیل ما آبرومون بره و کل فامیل از هم بپاشه. البته الان همون ارتباط پیامکی هم نداریم ولی تهمت های خیلی زشتی داره بهمون زده میشه.
بنظر شما باید چیکار کنیم. اگه خانواده ها بفهمن چیکار کنیم.