24 سالمه 15 مهر رابطه داشتم روز بعدش پریود شدم به مدت 5 روز (دوره هام 28 روزست) 25 مهر دوباره رابطه داشتم و 14 ابان پریود شدم باز 5روزه و دوباره 2 اذر رابطه داشتم . 4 اذر لک شدم به مدت یک روز و امروز زیر دلم درد میکرد .دقیقا مثل درد پریود. امکان باردار بودن هست؟