به نظر من سخت ترین مشکل اینه که آدم نتونه خودش مشکلشو تشخیص بده و ببینه واقعا اشکال کار از کجاست ؟این خیلی بده و به نظرم یه سردرگمیه بدیه…
من با این که تو همه ی کارام نظم نسبی ایجاد کردم ولی با اتفاقات و یا شاید شرایط سنی نمیتونم توی ذهنم و برای مشکلام نظم ایجاد کنم و دسته بندیشون کنم تا بتونم حلشون کنم …خب باید چیکار کنم ؟