سلام من با یکی از آشنایانمون رودربایستی دارم و اون هم این موضوع رو میدونه و داره ازم یجورایی سوء استفاده میکنه بطوریکه همه ی کارهاشو از کوچیک تا بزرگ میندازه گردن من. چطوری می تونم بهش بگم برات انجام نمیدم (نمی تونم بهش بگم وقتش رو ندارم یا ….)؟ تشکر