من حدود چند ماه است که عقد کرده ام
همسرم از لحاظ: اخلاق رفتار قناعت حجب و حیا و مومن بودن و عشق ورزیدن بسیار تایید هستند
اما ظاهر ایشون به دلم نمیشینه. جثه و قدشون خیلی کوچک تر افراد هستند و به نوعی خاص محسوب میشن، البته خانواده و خیلی های دیگه میگویند بسیار زیبا هستند.

اما ظاهر ایشون به دلم ننشسته… این مسله هم خیلی زیاد اذیتم کرده. مثل مشکلات زیر:
»حس مقایسه خانوم من و خانم های دیگر برام بوجود آورده..
»عشق و احساس کمی نسبت بهش دارم و بی تفاوتم. و از اینکه دارم بصورت مصنوعی عشق و احساسمو بهش نشون میدم خسته شدم

»آرامشم رو از دست داده ام و نمیدونم چطور حل میشه

»حتی میل جنسی ام هم خیلی خیلی کم شده و حتی زیاد از ارتباط و معاشقه با ایشون حالت خوبی ندارم

»معنویتم هم کم شده و حالت افسردگی بهم دست داده.

»حس بی تفاوتی هم کم کم برام ایجاد شده ‌و تنها بودن رو‌ بیشتر ترجیح میدم

البته به ایشون هم گفته ام که مثلا برام آرایش کند و لباس های باب میل من بپوشه. این کار روهم میکنه . اما خب بازهم به دلم نمینشینه… اما این قد کوتاه و صورت کوچکشون با آرایش و… که درست نمیشه و گذشت زمان هم مثلا قدشون رو بزرگ نمیکنه.. و اون حس دلبستگی بهش ایجاد نشده

البته ایشون خیلی به من علاقه مند ست

لطفا کمکم کنید و راهکار بهم ارائه بدهید و بنظر شما اینها قابل حل هستند؟
متشکرم