سلام من و همسرم يك ساله با هم ازدواج كرديم از همون اوايل زندگيمون زنم دست بزن داشت.التبه به جز اين رفتارش اخلاق خوبي هم نداره همش توهين ميكنه و حرفاي ركيك و زشت ميزنه .كاراي زيادي انجام دادم كه اين كاراش رو ترك كنه ولي متأسفانه درست نشد كه نشد.لطف كنيد كمكم كنيد