سلام من و همسرم خيلي با هم مشكل داريم و وقتي دعوامون ميشه و من داد ميزنم اون منو كتك ميزنه بعدش قهر ميكنم ولي اون هرگز معذرت خواهي نميكنه و براي آشتي هميشه من بايد پا پيش بزارم.مشكلاتم رو با خانوادم در ميون گذاشتم ولي اونا ميگن من مقصرم و نبايد شوهرم رو عصباني كنم.حالا اگه ممكنه شما يه راهي بهم پيشنهاد بدين