باسلام
خانمی هستم ۳۰ ساله که یکبار در زندگی مشترک طلاق گرفته د با مردی ازدواج کردم که اوایل خیلی خوش برخورد و رفتار محترمانه ای داشتند و دو فرزند پسرشان را نزد خودمان نگهداری میکنیم .
تقریبا یک سال هست که خیلی بد خلق و بد اخلاق و از طرفی بی احترامی به من جلو فرزندانش را دارم و باعث شده فرزندانش نیز رفتار مناسبی نداشته باشند .
در ضمن همسرم معتاد هست و به هیچ طریقی حاضر به ترک نیستند .
تقریبا یکسال که دارم تحمل میکنم این شرایط و و یکی از دلایلم دخترم هست اما واقعا خسته شدم و برایم غیر قابل تحمل شده