با سلام.همسرم يكي دو سال قبل از ازدواج با من توسط دوست پدرش مورد اغفال و سوء استفاده قرار گرفته.دو سال بعر از ازدواج اين مسئله را با من مطرح نمود. الان صاحب دو فرزند هستيم.ولي ايشان به شدت دچار عذاب وجدان شده و مرتبا اتفاقات آن دوران در خواب و بيداري موجب ازار و اذيتش مي شود. طوري كه كم مي خوابد گريه مي كند و با بها دادن به وسواس فكري كه پيدا كرده هر روز بيشتر در آن فرو مي رود. من به ايشان مي گويم به اين افكار و خواب هاي پريشان بي اهميتي كن ولي نمي تواند. چه كنيم.متشكرم