با سلام.پسری 21ساله هستم.من مدتی است دچار وسواس شده ام و به دلایل مختلفی یک عملی را چندینبار انجام میدهم واین وسواس به مطالعه ی درسهایمم منتقلشده شده مثلا وقتی دارم درس میخونم در کلمات خورد میشوم و نظرم اینه که چرا این کلمه فلان معنی را میدهد؟چرا معنیش چیزدیگری نمیشود؟ به وسواسی بودن فکر میکنم درحین مطالعه و چندینبار باید از روی متن بخوانم تا متوجه شوم درحایکه قبلا اینجورنبودم واین موضوع بینهایت باعث ازاره منشده درتعجبم بااینکه میدونم تکرار کارام اشتباهه ولی نمیدونم چرا دوباره ادامه میدم.باتشکر