12 ساله ازدواج کردم و دختری 8 ساله دارم ومشکلم اینه که دخترم گاهی سوالاتی میپرسه که نمیتونیم جوابش رو بدیم .. منظورم سوالات جنسی و .. است چیکارش کنیم ؟