دختر و پسر در دو شهر متفاوت زندگی می کنند و نحوه اشنایی دانشگاه بوده که دوسال است تمام شده و بعد دوسال بدون هیچ رابطه ای (حتی دوستی یا تلفن) اقا پسر به دختر پیشنهاد ازدواج داده اون هم با این مشکل!!!!

ایا راهی هست که این نوع حس نغییر کنه و بسمتی که لازمه زندگی زناشویی هست سوق داده شود؟؟؟ ممکن بعد از ازدواج درست شه؟؟ یا بهتره این خواستگاری را نادیده گرفته و رد کرد؟؟؟