بی انگیزگی در انجام کارهای درسی یکی از مسائل متداولی است که امروزه بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی با آن روبرو هستند.
من دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد هستم. واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده ام، و هم اکنون نوبت به انجام پایان نامه ام رسیده است. در این خانه ی آخر دچار بی انگیزگی شده ام. هر اندازه هم که بیشتر انجام پایان نامه ام را به تعویق می اندازم، بیشتر دچار رخوت و بی حوصلگی و بی انگیزگی برای انجام آن می شوم. کم کم احساس می کنم علاوه بر بی انگیزگی و بی حوصلگی، ترس هم گریبانم را خواهد گرفت. چون زمانی که برای دفاع از پایان نامه پیش رو دارم زیاد نیست.
چگونه انگیزه ی خود را برای انجام پایان نامه بازیابی کنم؟