اقا سلام
تورو خدا یکی کمک کنه من 20 سالمه عاشق یک دختر ی هستم که دو سال ازمن کوچیکتره یکبار با کادو نامه و رفتم در خنشون که وقتی ازمدرسه بر می گرده بهش بفهمونم که چقدر دوسش دارم وقتی از مدرسه رسید من بهش گفتم که این مال شماست اونم در نهایت ترسید وقبول نکرد بعد از مدتی دوباره رفتم سر کوچشون تا این دفه رودر رو واقیت بهش بگم که دوست دارم همه جوره هم می تونم ثابتش کنم وقتی از مدرسه اوومد تا منو سر کچشون دید رفت با دایش برگشت و دایش هم به من فش دادو تهدیدم کرد الان نمی دونم چی کار کنم