باسلام من دختر۲۵سالم که دو سال تو یه رابطه بودم قصدمون ازدواج بود رابطمون نزدیک بود کم کم خیانت های پسر شروع شدورابطه سرد شد من بازهم تحمل کردم نزدیک به یک سال رابطه رو من تحمل کردم آخرین بار با یکی از دوستای خودم دوست شدکه سرهمین قضیه کلا از زندگیم حذفش کردم بعد از یه مدت بایه پسر آشناشدم خیلی با طرف قبلیم فرق داشت از اول قضیه من باپسرقبلی رو میونست و ازم خاست درهر شرایطی روراست باشم منم ناگفته هارو بهش گفتم حالا بعد ازچندماه میگه که نمیتونه با اون رابطه نزدیکم باطرف قبلیم کناربیاد.من نمیدونم چجور قانعش کنم و رابطه رو حفظ کنم؟میشه همفکری کنین و اینکه چطور قانعش کنم