با سلام
من 24 سال سنم ازدواج نکردم از بچگی کلا اعصاب درست حسابی نداشتم پدر و مادرم هم هینطور هستند دوست دارم به خودم مسلط باشم اما نمیتونم