سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
1

درمان ریزش مو

~
1

فوت همسرم

~
1

اخلاق

~
2

ازدواج دوم و مشکل راه رفتن خواستگار

~
1

کم حرفی

~
7

قبل ازدواج

~
3

اهمیت ظاهر در ازدواج

~
6

با قیافه اش مشکل دارم

~
1

عدم اعتماد

~
3

ظاهر و اخلاق دختر

~
2

افسردگی

~
1

غر زدن و زود رنجی

~
3

عدم هماهنگی ظاهری

~
6

زیبایی همسر

~
10

قدمن بلندتراست

~
4

سردرگمي در شخصيت و رفتار

~
7

ظاهر خواستگار

~
8

با ظاهر ساده خواستگارم مشكل دارم

~
13

مشكل ازدواج من

~
6

ظاهر در ازدواج

~
13

هيچ دختري با من ازدواج نميكنه

~
1

علاقه مند شدن

~