سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
0

ادامه تحصیل یا هنر

~
1

تحصیل

~
1

فراموشی

~
1

تفاوت مدرک

~
2

ترس و نگرانی تحصیل

~
2

بحث با هم کلاسی

~
4

مشکل ادامه تحصیل

~
1

نحوه بر خورد با استادی که قبلا درسی رو افتادیم

~
3

مشکلات دوران نامزدی

~
3

تمایلات جنسی و عاطفی

~
4

سرباز بودن پسر

~
2

در مورد تحصیل

~
7

تحصیلات نداشتن پسر در ازدواج

~
11

تمایلات جنسی

~
2

انتخاب رشته

~
6

اختلاف تحصيل در ازدواج

~
7

موافقت با ادامه تحصيل

~
5

سرباز عاشق

~
6

سن و تحصیلات

~
2

اختلاف تحصيلي در ازدواج

~
1

اختلاف تحصیلی

~