سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
8

سوال

~
1

هیپنوتیزم

~
5

مشکل بیخوابی

~
2

ترس

~
5

استرس و مشكلات آن

~
1

استرس برگشت به خانه

~
1

ترس اولیه از صحبت در جمع

~
2

بی خوابی شدید

~
2

ترس از مسخره شدن

~
2

اضطراب-فوبیای اجتماعی

~
4

ترس از مرگ و ایست قلبی،

~
1

استرس و تپش قلب

~
8

زندگی ناآرام

~
1

ترس کودک

~
7

ترس از آینده

~
1

توهم

~
1

ترس از عدم موفقیت

~
3

اضطراب وترس

~
2

استرس و اضطراب مهاجرت

~
1

چگونه جلوی اضطراب خود را بگیریم؟

~
1

ترس و بی اعتمادی به دیگران

~
1

نگرانی و احساس ناتوانی

~