سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
2

نداشتن برنامه در زندگی

~
2

دیدن افراد مبهم

~
1

ترس از مردن

~
6

وابستگی عاطفی

~
2

هذیان ذهنی

~
1

دوست پیدا کردن

~
2

هجوم افکار ناخوشایند

~
0

چطور فراموش کنم

~
1

حرف زدن در خواب

~
0

خاطرات گذشته

~
0

ذهن سطحي

~
1

ذهن آشفته من

~
0

نمیتونم جلوی زبون خودمو بگیرم

~
2

حسادت به دوستان

~
2

دو قطبی

~
3

به هم ریختگی روحی

~
1

فراموشی

~
1

انرژی منفی

~
2

وسواس

~
2

آدم ساده چه ويژگيهايي دارد

~
2

چطور آرومش كنم؟

~
2

چطور در خانه آرامش داشته باشم؟

~