سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
5

با احساس تنهاييم چكار كنم؟

~
2

حسرت خوردن

~
2

محاسن غرور

~
1

معایب خودخواهی

~
2

مغرور بودن

~
3

با وابستگي برادرم چكار كنم؟

~
5

چرا من نميتونم حتي خودم رو دوست داشته باشم؟

~
1

مشکل مراجعه ما ایرانی ها به روانشناس

~
1

تمرکز حواس

~
3

مشكلات برادرم

~
2

نا اميدي

~