سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
3

نامزد افسرده

~
10

افسردگی

~
9

بی ارادگی

~
18

خودارضایی

~
1

چگونه با بی انگیزگی در انجام کارهای درسی (به ویژه پایان نامه) مقابله کنیم؟

~
7

تحت فشار بودن در زندگی وکمرویی

~
4

برنامه ریزی تحصیلی

~
2

طراحی سایت

~
4

نگرانی شغلی

~
6

وسواس فکری و عملی

~
25

شخصی

~
3

ترس

~
7

مشکلات شخصیتی

~
1

دوران مجردی

~
20

در مقابل اشتباه همسرم چه برخوردی نشون بدم؟

~
10

کمک به همسر

~
2

مشکل دارم با داداشام و پدر مادرم

~
00
3

ارضا شدن سریع

~
11

شخصی

~
1

وسواس فكري

~
1

پوشک و احساس کودکی

~
9

انحراف جنسی از کودکی

~