سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
3

برخورد با فرد افسرده

~
4

سردرگمی

~
6

دليل قرمز شدن صورتم

~
1

استرس

~
1

ذهن آشفته من

~
1

حل یه مشکل

~
1

خجالتی بودن

~
2

حسادت به دوستان

~
3

چرا حالم خوب نیست ؟

~
3

تنفر از همه چیز و همه کس

~
4

تلیقن کردن

~
3

هیچ حس و حالی ندارم

~
2

جمع هراسی

~
6

مشکل درس خوندن

~
2

دو قطبی

~
5

ذهنم خیلی درگیره حرف میشه

~
3

به هم ریختگی روحی

~
2

وسواس فکری

~
4

بی انگیزه شدم

~
1

درگیری ذهنی

~
1

فراموشی

~
9

دلتنگی بیش از حد

~