سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
3

تنبلی

~
1

از دست دادن فرصت شغلی

~
1

لاغری ئ افسردگی

~
3

افسردگی و خشم

~
2

خشم و ناراحتی

~
5

افسردگی شدید

~
1

چطور زودرنجی و اضطراب و خشم همسرم را کاهش دهم

~
2

تغثثر رفتار پدرم

~
1

احساس تنهایی و بی ارزشی میکنم..اعتماد به نفس ندارم

~
14

نشخوار فکری

~
2

حس بددد

~
1

خودخوری

~
2

افسار گسیختگی گهگاه در رفتار جنسی

~
2

شهوت بیش از حد

~
5

دوستی

~
1

نداشتن استقلال شخصی/فکری

~
7

نا امیدی از زندگی

~
4

اختلال دو قطبی

~
3

ارتباط برقرار کردن با دیگران

~
1

نه گفتن

~
3

وسواس

~
0

مقاله : چالش نوشتن تکالیف مدرسه

~