سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
2

سطح توقع بالا

~
1

مادر زن

~
9

اختلاف با خانواده شوهر

~
6

ازمادرشوهرگری تاطلاق ما.

~
1

مخالفت خانواده

~
10

اختلاف با خانواده همسر

~
2

زندگی خوب

~
5

من و شوهرم

~
1

با وجود اخلاق خانواده نامزدم موندم عروسی کنیم یا نه

~
3

مشکل خانوادگی

~
5

جلوگیری از نابودی زندگی مشترکمان

~
4

مشکل مادر همسرم

~
2

مشکلات خانواده همسرم

~
2

من و همسرم به کمک شما نیاز داریم

~
8

دخالت

~
14

قطع ارتباط با خانواده همسر

~
6

خانواده شوهرم عروسیم را خراب کردند

~
1

ازدواج

~
1

بد عاشق شدم خیلی بد(نیاز به مشاوره جدی دارم شاید هم حضوری خیلی جدی هست)

~
13

خانواده همسر

~
2

نفرت پدرشوهر از عروس

~
1

خانوادگی

~
.