سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
3

پرخاشگری و عدم تصمیمگیری درست

~
1

تنهایی و فکر به جدایی

~
16

رفتار نامناسب همسر

~
13

همسر خود خواه و متکبر هست

~
1

اخلاق همسر

~
13

رفتار هاي آزار دهنده همسرم

~
27

تحقير شدن توسط همسر

~
10

بي توجهي همسرم

~
1

تغيير كردن اخلاق همسرم

~
31

حساس بودن همسر

~
3

شوخ طبعي همسرم

~
7

رفتار همسرم

~
1

همسر دمدمي مزاج

~
2

تغییر رفتار همسر

~
5

پوشش مادر در منزل

~
4

قهر کردن

~
1

گیر دادن خانم

~
1

رسیدگی بیش از حد شوهرم

~
4

اعتیاد شوهر

~
1

عدم ایجاد ارتباط با همسر

~
7

اخلاق بد نامزدم

~
4

رفتار همسرم

~