سامانه پرسش و پاسخ مشاور::: مرجع راهنمایی و مشاوره روانشناسی آنلاین خانواده
1

كمبود محبت

~
4

برخورد با فرد معتاد

~
1

دوري از همسر

~
1

توجه زن به نياز همسر

~
8

انتظار محبت از همسر

~
3

سردي رابطه زناشويي

~
1

آيا بايد تا آخر عمر كتك بخورم؟

~
5

درخواست همسرم

~
9

دعواهاي خانوادگي

~
2

محبت در زندگي زناشويي

~
2

شوهرم منو تنبيه كرد

~
4

پاك كردن خاطرات تلخ گذشته همسرم

~
4

اخلاق بد پدرم

~
3

همسرم به من احساسي ندارد

~
3

وابستگي بيش از حد به همسر

~
1

تنفر از همسر

~
3

اختلاف با همسر

~
3

عاشق همسرم نیستم

~
3

كنجكاوي جنسي پسرم

~
3

حس حسادت

~
3

مستقل بودن زن در زندگي مشترك

~
0

نياز عاطفي مردان

~